arrow_drop_up arrow_drop_down

Leiderschap in doelgericht organiseren

Succesvolle verandering vraagt om effectief leiderschap

Leiderschap in doelgericht organiseren
is de expertise van RONT

RONT Management Consultants, voorheen TNO Management Consultants, heeft een breed scala aan producten en expertise in leiderschap in doelgericht organiseren. Je kunt ons ook kennen van de A3 methodiek, Rijker Verantwoorden, Waarderend auditen, maar ook ISO- en HKZ-certificeringen en ZRM-trainingen.

Leiderschap staat ten dienste van de organisatie

Onze visie is dat leiderschap ten dienste staat van de organisatie en daarmee altijd contextgebonden is. Leiderschap ondersteunt het doelgericht functioneren van de organisatie. Voor ons is telkens de vraag: 'Doet men wat werkt?'. 

Het functioneren van een organisatie is mensenwerk, leiderschap  in doelgericht organiseren richt zich er op dat mensen zo goed mogelijk in de organisatie kunnen functioneren om tot optimaal resultaat te komen. Persoonlijk meesterschap is de basis voor lerende en wendbare organisaties. 

Wij staan voor duurzame ontwikkeling. Wij bouwen voort op de kwaliteiten die al aanwezig zijn in uw organisatie en versterken op wat nog nodig is. Het verleden biedt het fundament voor de toekomst. 

Wij werken vanuit een evidence based aanpak op leiderschapsontwikkeling, in nauwe samenwerking ontwikkeld met de Universiteit Twente.

Benieuwd naar uw leiderschapsstijl?

Een juiste mix tussen transformationeel en transactioneel leiderschapsgedrag is belangrijk om leidinggevende in een lerende organisatie te zijn. Reflectie op uw leiderschapsstijl is werken aan uw persoonlijk meesterschap én aan de lerende organisatie. 

Met welk leiderschapsvraagstuk worstelt u?

Leiderschap in jezelf

Persoonlijke effectiviteit


Zelfkennis is een voorwaarde voor ontwikkeling Ć©n voor het geloofwaardig kunnen leiden van anderen.
Leiderschap in teams

Resultaatgerichte en bevlogen teams 

Het succes van organisaties hangt voor een belangrijk deel af van het succes van teams. Het is echter niet eenvoudig een succesvol team te bouwen en hier leiding aan te geven.


Leiderschap in de context van de organisatie

Doelgerichte  organisatie

Organisaties hebben er baat bij als het leiderschap zo is ingericht dat er overeenstemming is tussen de leiderschapsstijl die leidinggevenden hanteren, de gewenste resultaten van de organisatie en de daarbij passende cultuur.

Onze ervaring met leiderschapstrajecten

Wij hebben met een groot aantal organisaties gewerkt aan leiderschap en leiderschapsontwikkeling. Benieuwd naar wat voor type leiderschapstrajecten wij hebben gedaan bij welk type klant? Bekijk een aantal van onze praktijkcases. 

Wij werken samen met de Universiteit Twente 

Samen met de Universiteit Twente hebben wij het Center for Evidence-Based Leadership (CEBL) opgericht. Dit samenwerkingsverband is voor ons belangrijk omdat wij geloven in evidence-based werken met leiderschapsconcepten die zich bewezen hebben. In opdracht van Professional Learning & Development (PLD) van Universiteit Twente verzorgen wij de jaarlijkse masterclass Personal & Leadership Development. Deze masterclass richt zich op het vergroten van de effectiviteit van het persoonlijk leiderschap binnen de eigen werkcontext. 

Leiderschap in de publieke sector

Meer lezen over leiderschap? 

Er zijn ontzettend veel publicaties te vinden over het onderwerp leiderschap. Echter, veel wetenschappelijk onderzochte benaderingen van leiderschap zijn in de praktijk niet bekend en veel leiderschapsontwikkeltrajecten zijn niet gebaseerd op wetenschappelijke inzichten rond aanpak en effectieve interventiestrategieƫn. Ons boek ''Leiderschap in de publieke sector'' heeft als doel het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk van leiderschapsontwikkeling. Bent u benieuwd naar dit boek? Via onderstaande kunt u gratis een hoofdstuk (hoofdstuk 6: leiderschap en organisatiecultuur) van dit boek downloaden om nader kennis te nemen van leiderschap in de publieke sector.