Page content

article content

De leidinggevende van de toekomst

Drijvende kracht achter veranderingen
Maatschappelijke veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Met de lange besluitvormingsprocessen binnen de overheid zijn deze moeilijk bij te houden. Leidinggevenden vormen een belangrijke sleutel om lokale en centrale overheden bij de tijd te houden, zegt Pauli van Oort, kerndocent Personal & Leadership Development aan de Universiteit Twente. Maar dat vraagt ook inzet van leidinggevenden zélf.

In dit aanpassingsproces zijn leidinggevenden een drijvende kracht.
– Pauli van Oort, kerndocent Personal & Leadership Development

Waarom is aandacht voor leiderschap nodig? 
‘De overheid moet dienstbaar en wendbaar zijn en sneller kunnen reageren op veranderingen. In dit aanpassingsproces zijn leidinggevenden een drijvende kracht. Maar ze moeten daarin zelf ook veranderen! Hun medewerkers ruimte én vertrouwen geven. Hen stimuleren in plaats van controleren. De organisatie moet dit ondersteunen door op zoek te gaan naar andere vormen van verantwoorden. Leiderschapsontwikkeling is geen statisch gegeven, maar een proces dat blijvende aandacht vraagt. Dat is best een spannende zoektocht.’

Maar we moeten ook net kritiekloos de manier van leidinggeven uit het bedrijfsleven overnemen.
– Pauli van Oort, kerndocent Personal & Leadership Development

Hoe gaan overheden met veranderingen om? 
‘Daar is geen eenduidig antwoord op. Wel is het zo, dat veel verandertrajecten – zo’n 70 procent – mislukken. Organisaties passen processen en structuren doorgaans wel aan, maar de (leiderschaps)cultuur lang niet altijd. Ook de grootschaligheid van gewenste veranderingen speelt een rol. De kunst is om kleine stapjes te definiëren. Vergelijk het met bouwen van software: je ontwikkelt eerst een klein stukje, checkt of het overeenkomt met de verwachtingen en dan bouw je verder. Dit maakt je wendbaarder als de context verandert en houdt energie op de verandering.’

Waarom is er speciaal aandacht voor leiderschap binnen de overheid? 
‘Qua snelheid en wendbaarheid loopt het bedrijfsleven voor op de overheid. Daar is het vaak gemakkelijker om resultaatverantwoordelijkheid lager in de organisatie te leggen. Door de huidige besturing van veel overheidsorganisaties is dit niet altijd eenvoudig te realiseren. Maar we moeten ook niet kritiekloos de manier van leidinggeven uit het bedrijfsleven overnemen. Leidinggeven binnen de overheid ligt onder een politiek vergrootglas en heeft een voorbeeldfunctie voor de samenleving als geheel.’

Leidinggeven binnen de overheid ligt onder een politiek vergrootglas en heeft een voorbeeldfunctie voor de samenleving als geheel.
– Pauli van Oort, kerndocent Personal & Leadership Development

Wat kenmerkt de nieuwe leidinggevende in de publieke sector? 
‘De leidinggevende van de toekomst binnen de publieke sector is zich bewust van zijn gedrag en zijn voorbeeldfunctie. Deze leidinggevenden hebben een reflecterende en lerende houding en beschouwen hun rol als leider in interactie met anderen. Zij zijn steeds gefocust op de gewenste verandering en ontwikkeling en sturen bij waar nodig. Hierbij is sprake van een gezonde balans tussen transactioneel leiderschap – waarbij het van belang is regels en structuren te volgen – en transformationeel leiderschap – met de nadruk op ontwikkeling en verandering. Het voorbeeldgedrag van leiders is dan gericht op de bedoeling en de waarden van de organisatie. Zij blijven in verbinding en interactie met hun medewerkers en belangrijke stakeholders.’

Zit die toekomstige leidinggevende dan de hele dag te reflecteren? 
‘Nee hoor, dat is het andere uiterste. Maar de leider van de toekomst is wel gewend feedback te vragen aan zijn omgeving. Een peer review is ook een goed idee: vraag een andere leidinggevende eens een vergadering bij te wonen of mee te kijken op elkaars vakgebied. In de masterclass Personal & Leadership Development stimuleren we de deelnemers daarom na de cursus contact te houden voor dit soort collegiale ondersteuning. Zo kunnen ze zich blijven ontwikkelen.’

Masterclass Personal & Leadership Development
De veranderingen in het krachtenveld van publieke organisaties vraagt ook om een herijking van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. In de masterclass Personal & Leadership Development leert u te kijken naar uw persoonlijk leiderschap vanuit drie perspectieven, te weten IK (individu/professional), WIJ (cultuur) en HET (systeem). Deze masterclass is een onderdeel van de Master Public Management, u kunt ook alleen de masterclass volgen.

Comment Section

0 reacties op “De leidinggevende van de toekomst

Plaats een reactie


*