Page content

Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry of AI is een door David Cooperrider en Suresh Srivastva in Canada ontwikkelde methode van kijken naar organisaties. In het kader van een organisatieonderzoek naar cultuur en strategie in een groot ziekenhuis bleek bij de medische staf weinig belangstelling voor een traditionele feedbacksessie over de bevindingen. Toen, bij wijze van experiment, de positieve aspecten van de samenwerking binnen het ziekenhuis als focus van de terugkoppeling werd genomen., bleek dat zeer stimulerend te werken en was er plots een enorme interesse om deel te nemen aan een vervolg op dit ‘waarderend onderzoek’ over hun werk. Het ziekenhuis (De Cleveland Clinic) werd  aldus de eerste grote organisatie waar onderzoek werd gedaan naar de factoren die ‘life giving’ zijn voor het organisatiesysteem: wat is energiegevend en wat is positief?

De manier van onderzoeken kreeg de naam  ‘Appreciative Inquiry’ of ‘Waarderend Onderzoeken’. David Cooperrider en Suresh Srivastva hebben de onderzoeksaanpak in 1986 uitgewerkt tot een veranderfilosofie met vijf heldere uitgangspunten. Centraal vertrekpunt van de filosofie is de stelling dat een systeem zich positief ontwikkelt, zodra mensen gezamenlijk gaan onderzoeken wat er werkt, wat ze graag willen voor de toekomst en in het licht daarvan manieren verkennen om successen uit te bouwen, sterktes te benutten en zo die gewenste toekomst te realiseren.

De aanpak om te komen tot een succesvolle verandering wordt in vijf stappen doorlopen:

  1. DEFINITION: In deze stap wordt het onderwerp van de verandering geformuleerd zodat men weet wat vormgegeven moet gaan worden.
  2. DISCOVERY: In deze stap gaat men op zoek naar ‘ het beste dat er is’. Door middel van interviews beschrijven deelnemers positieve verhalen over de succesmomenten en beste ervaringen over het gekozen onderwerp. Uit de interviews kan een rode draad worden afgeleid van de ervaringen en inzichten van geïnterviewden over het verleden, heden en toekomst van de organisatie.
  3. DREAM: In deze stap stelt men zich voor ‘wat zou kunnen zijn’. Met de kennis over het verleden en heden wordt de toekomst gevisualiseerd.  Resultaat is een uitdagende visie waarin de toekomst wordt verwoord.
  4. DESIGN: In deze stap gaat men in dialoog met elkaar over ‘wat er zou moeten zijn’. Gekeken wordt hoe de visie gerealiseerd kan worden en welke organisatorische en relationele elementen nodig zijn.
  5. DELIVERY in deze laatste stap gaat het om vaststellen en invoeren van ‘wat er zal zijn’. In deze fase van het proces wordt de realisatie van de visie verder vormgegeven. Bepaald wordt hoe men het gaat aanpakken. Vervolgens worden de acties uitgevoerd. Vernieuwend is, dat bij het werken aan acties niet zozeer gekeken wordt naar bij wiens functie de actie past, maar naar wie gepassioneerd is om de desbetreffende actie vorm te geven. Aldus komt een plan van aanpak tot stand op basis van dialoog dat wordt uitgevoerd op basis van ieders kracht.

Comment Section

0 reacties op “Appreciative Inquiry

Plaats een reactie


*