Page content

Controle en toezicht

Controle richt zich op de vraag of gedaan is wat afgesproken is en of dat ook volgens de (wettelijke) regels gebeurt. Controle vindt vaak achteraf plaats en richt zich op de beheersing van de activiteit of het proces. Toezicht gaat over de vraag of het handelen waarop toezicht wordt uitgeoefend ook het bedoelde effect heeft en of het resultaat aan de gestelde eisen of specificaties voldoet. Je zou kunnen zeggen dat controle en toezicht op zich over hetzelfde gaan maar dat controle een actieve vorm is en toezicht meer passief karakter heeft en wat meer op afstand staat.

Comment Section

0 reacties op “Controle en toezicht

Plaats een reactie


*