Page content

De bovenstroom

Dat wat zichtbaar/ waarneembaar/ expliciet is in de organisatie en waar leidinggevenden meestal op handelen of ingrijpen. De bovenstroom is vaak de werkelijkheid van de leidinggevende en gaat over het ‘wat’ in de organisatie. Bij de term bovenstroom moet gedacht worden aan doelen, plannen, instrumenten, budgetten, evaluaties, handelwijzen en/of incidenten. Zaken die rationeel verklaard, maakbaar en beïnvloedbaar zijn. Ze zijn ‘te managen’. Bedacht moet worden dat wat zichtbaar is veelal maar een deel van de werkelijkheid is. Er is namelijk ook een onderstroom in elke organisatie. Die is niet direct zichtbaar maar beïnvloedt de bovenstroom wel degelijk. Zie de uitleg van de term onderstroom in deze Wiki.

Comment Section

0 reacties op “De bovenstroom

Plaats een reactie


*