Page content

De onderstroom

Dat wat niet direct zichtbaar/ impliciet is in een organisatie maar wat wel invloed heeft op realisatie van de doelen, plannen of handelwijze. De onderstroom is veelal onbewust, irrationeel en associatief en daarmee vrijwel niet ‘te managen’. Tot de onderstroom worden de menselijke behoeften en emoties gerekend die het handelen van mensen sturen dan wel beïnvloeden. Veel mensen zijn zich daar zelf ook niet van bewust waardoor een gevoel van ongrijpbaarheid kan ontstaan. De onderstroom is wordt pas zichtbaar als naast de ‘wat’ vraag ook serieus over de ‘waarom’ vraag wordt nagedacht.

Comment Section

0 reacties op “De onderstroom

Plaats een reactie


*