Page content

Effectief leiderschap

Effectief leiderschap herbergt in zich dat de leidinggevende zowel transactioneel leiderschap toont door toe te zien op de realisatie van de gestelde doelen en afspraken, als transformationeel leiderschap toont door visieontwikkeling, inspirerend gedrag, coaching  en voorbeeldgedrag. Een effectieve leider  heeft een goede balans gevonden tussen transformationeel- en transactioneel leiderschap. Het is voor veel leidinggevenden vooral zaak aandacht te (blijven) besteden aan de ontwikkeling van transformationeel leiderschap. De kenmerken van effectief leiderschap verschillen niet tussen leiders in publieke sector en leiders die in de private sector werkzaam zijn. Voor beiden zijn de volgende elementen van effectief leiderschap kenmerkend:

  • Effectieve leiders zijn actief
  • Ze verenigen een aantal transactionele competenties aan een toenemend aantal transformationele competenties
  • Ze realiseren zich dat ze nooit alle competenties in zichzelf verenigen en zoeken daarom naar samenhang en samenwerking ( bijv in hun managementteam)
  • Ze zijn waar het de kernwaarden van de organisatie betreft consistent in hun gedrag en onderdeel van het leiderschap van een organisatie
  • Ze zijn zich voortdurend bewust van situationele, culturele en individuele variatie in hun omgeving en spelen hierop in
  • Ze zijn in staat te sturen op waarden en op waardengestuurde professionaliteit van de medewerkers tegelijk toch ook te sturen op de realisatie van doelstellingen en op het voldoen aan de externe verantwoordingsverplichtingen
  • Ze kunnen de informatietechnologie inzetten ter vergroting van de efficiency en bezitten de vaardigheid om ( fysiek dan wel virtueel) dicht bij de organisatie en de mensen te staan

Comment Section

0 reacties op “Effectief leiderschap

Plaats een reactie


*