Page content

Evidence-based (leadership)

Er zijn tientallen leiderschapstheorieën in omloop die conceptueel ongetwijfeld zullen kloppen.  Maar the proof of the pudding is in the eating: werken de theorieën in de praktijk en leiden ze daadwerkelijk tot een beter resultaat? Deze vraag wordt in toenemende mate gesteld en onderzocht. Zo hebben Yammarino et al. in 2005 een groot aantal leiderschapsbenaderingen onderzocht  op een aantal kwaliteitscriteria en geconcludeerd dat van zeventien benaderingen kan worden gezegd dat deze daadwerkelijk effect hebben op de prestaties van organisaties en hun medewerkers. Daarmee zijn deze zeventien leiderschapsstijlen dus evidence based.

Comment Section

0 reacties op “Evidence-based (leadership)

Plaats een reactie


*