Page content

Fenomenologische benadering

Fenomenologie gaat uit van de directe en intuïtieve ervaring van gebeurtenissen of verschijnselen. De essentiële eigenschap(pen) van die ervaring en de essentie van wát men ervaart probeert men te achterhalen. Iemand die de fenomenologische benadering hanteert neemt de ervaring van de gebeurtenis of het verschijnsel voor wat deze is/ zoals deze zich voordoet en gaat niet uit van bepaalde vooronderstellingen of theorieën die verschijnselen op voorhand causaal met elkaar in verband wil brengen. De gebeurtenis spreekt voor zich.

Comment Section

0 reacties op “Fenomenologische benadering

Plaats een reactie


*