Page content

Interventies

Interventies zijn bewuste, actieve, en geplande ingrepen om het functioneren van een groep (of individu) te verbeteren. Ze kunnen gericht zijn op gedrag bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten of ingezet worden bij de uitvoering van een verandertraject. In dat laatste geval is er veelal een veranderaanpak; er is dan een veranderplan waarin de voorgenomen interventies  zijn weergegeven. Er zijn vele interventies mogelijk, zoals feedback geven, coaching, presentaties verzorgen, rapporteren, vergaderen, brainstormen, gebruik van Yammer etc.. Leidinggevenden moeten zich wel realiseren dat gedrag van een individu of het functioneren van een groep zelden door één oorzaak ontstaat en dus ook zelden veranderd wordt met één interventie. Gedrag is aangeleerd en in de loop van de tijd verankerd in de persoon. Het behalen van effect met interventies vraagt daarom veel geduld en aandacht …. en een lange adem.

Comment Section

0 reacties op “Interventies

Plaats een reactie


*