Page content

Leiderschapsontwikkeling

Elke leidinggevende heeft een eigen stijl van handelen. De vraag is in welke mate die stijl effectief is en bijdraagt aan de realisatie van de doelen die de organisatie zich gesteld heeft. Door te reflecteren op de effectiviteit van het handelen ontstaat inzicht in eventueel ontbrekende aspecten van het handelen en kan bereidheid groeien voor ontwikkeling daarvan. Het gaat om de ontwikkeling van vaardigheden (hoe doe je de dingen) maar ook om de ontwikkeling van visie die het mogelijk maakt regie te nemen over het eigen leven en over de processen die in de organisatie worden doorlopen. Leiderschapsontwikkeling is een proces dat zowel de individuele leidinggevende betreft als het team van leidinggevenden in een organisatie.

Comment Section

0 reacties op “Leiderschapsontwikkeling

Plaats een reactie


*