Page content

Management development

Management development is het organisatieproces, meestal verzorgd vanuit de afdeling HRM,  dat bijdraagt aan de continuïteit en kwaliteit van het management van organisaties. Het is het geheel van maatregelen en activiteiten dat gericht is op de werving, de selectie, de aanstelling, begeleiding, overplaatsing en ontwikkeling van (toekomstige) managers. Management Development activiteiten kunnen zowel formeel als informeel van karakter zijn. Formele MD activiteiten zijn doelbewust en worden systematisch ingezet. Meestal staat de inhoud vast, denk bijvoorbeeld aan trainingen en cursussen. Meer informele activiteiten kunnen spontaan ontstaan of op initiatief van de managers in opleiding zelf worden ingezet. Denk daarbij aan reflectie tussen managers onderling, coaching en intervisie.

Management development mag niet synoniem gezien worden aan leiderschapsontwikkeling. Het staat er eerder naast. Verwezen zij naar de uitleg in deze Wiki

Comment Section

0 reacties op “Management development

Plaats een reactie


*