Page content

New public management

Een door S. Osborne in zijn boek ‘The New Public Governance (2007)’ gekozen typering voor een fase in de ontwikkeling van de publieke sector, die hij over de afgelopen honderd jaar beschrijft. De fase die door Osborne ‘New Public Management’ werd genoemd volgt op de fase van ‘Public Administration’ Management en startte in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Kenmerkend voor  New Public Management is dat de publieke sector lessen wil leren uit het private domein: De overheid moet meer bedrijfsmatig gestuurd worden.

Er ontstaat een focus op ondernemerschap, beheersing van input en output. Prestatiesturing wordt belangrijker dan sturing op het nauwgezet volgen van regels en richtlijnen. Evaluatie van prestaties gebeurt via prestatiesturing en auditing. Deze evaluatie staat ten dienste van leerprocessen. Parallel met deze ontwikkeling doet marktwerking haar intrede in het publieke domein.

 

Comment Section

0 reacties op “New public management

Plaats een reactie


*