Page content

Organisatieopstellingen

Een organisatieopstelling brengt onderliggende knelpunten, drijfveren en motivaties naar de oppervlakte en maakt dat wat onbewust is, bewust. Een organisatieopstelling is een onderzoeksmethode die gebaseerd is op het systeemdenken. Oorspronkelijk was de opstelling als onderzoeksinstrument bedoeld om familiesystemen (rangschikking van familieleden) te onderzoeken. Inmiddels wordt de werkwijze ook toegepast op verhoudingen binnen bedrijven, instellingen en verenigingen, waarbij zij de naam organisatieopstelling draagt. De methode van het maken van een organisatieopstelling wordt voornamelijk gebruikt om hardnekkige organisatievraagstukken te doorgronden. Bij een organisatieopstelling, die begeleid wordt door een deskundig begeleider, worden de bij het vraagstuk betrokken medewerkers, afdelingen, klanten, producten of doelen vertegenwoordigd door ‘representanten’ d.w.z. door  mensen die bij de sessie aanwezig zijn. De representanten worden in de ruimte opgesteld in verhouding tot elkaar. Dit  opstellen gebeurt door degene die een vraag betreffende de organisatie heeft. De begeleider gaat vervolgens met de opgestelde representanten aan de slag. Zo vraagt hij de opgestelde mensen naar hun gevoelens en houdingen ten opzichte van elkaar en naar hun gevoel ten opzichte van het geheel. Aldus worden patronen en ondoelmatigheden aan het licht gebracht, wordt helder waardoor stremmingen of spanningen ontstaan en worden oplossingsrichtingen zichtbaar die eerder verscholen bleven. De begeleider kan vervolgens in samenspraak met de representanten een herordening in het opgestelde systeem aanbrengen waarmee oplossingsrichtingen getoetst kunnen worden en/of het systeem gezuiverd wordt. Soms wordt de vraaginbrenger op de eigen plek ingebracht in de opstelling om het her-ordende systeem aan den lijve te ervaren.

Comment Section

0 reacties op “Organisatieopstellingen

Plaats een reactie


*