Page content

Planning en control

Met het begrip planning en control wordt geduid op een cyclisch proces dat doorlopen wordt waarin in de organisatie doelen worden vastgesteld, bepaald wordt wie wat gaat doen, waarin periodiek wordt vastgesteld of en in welke mate de activiteiten worden uitgevoerd en de doelen worden gerealiseerd (beheersing) en waarin periodiek wordt geëvalueerd wat de betekenis is van in- en externe ontwikkelingen voor de realisatie toekomstige doelen. Dit cyclische proces, ook wel de planning en control cyclus genoemd, doorloopt de PDCA cirkel van Deming. Het proces van planning en control wordt op alle niveaus in de organisatie doorlopen (strategisch, tactisch en operationeel) en is van oudsher gekoppeld aan de financiële huishouding van de organisatie (begrotingscyclus). Planning en control maakt beheersbaarheid van de totale bedrijfsvoering mogelijk. Het komt daarom steeds meer voor dat het proces van planning en control wordt doorlopen voor alle aspecten van bedrijfsvoering. Een methodiek die goed bruikbaar is voor de sturing in planning en control is de A3 methodiek (Ront MC).

Comment Section

0 reacties op “Planning en control

Plaats een reactie


*