Page content

Private sector

De private of particuliere sector omvat dat deel van activiteiten in het economisch verkeer, dat geheel of grotendeels wordt uitgevoerd door organisaties die eigendom zijn van individuele- of groepen particulieren. De private sector wordt ook wel aangeduid als ‘het bedrijfsleven’. Kenmerkend voor de private sector is de gerichtheid op het behalen van winst, de marktwerking en de onderlinge concurrentie van aanbieders sturen de productie.  De risico’s in bedrijfsvoering in de particuliere sector komen voor rekening van de eigenaar(s) van de onderneming; dit in tegenstelling tot de risico’s in de publieke sector die door de gemeenschap als geheel gedragen worden.

Comment Section

0 reacties op “Private sector

Plaats een reactie


*