Page content

Processen

Alle activiteiten die noodzakelijkerwijs ondernomen worden om een input te verwerken naar een output worden in hun gezamenlijkheid een proces genoemd. Neem bijvoorbeeld een klacht: alle activiteiten die nodig zijn om een klacht die een organisatie ontvangt adequaat te (kunnen) behandelen heten gezamenlijk het proces van klachtafhandeling.

Comment Section

0 reacties op “Processen

Plaats een reactie


*