Page content

Publieke sector

Een verzamelnaam voor alle organisaties van de overheid en semi overheid alsmede van privaatrechtelijke organisaties die publieke taken uitvoeren. Overheidsorganisaties zijn bijvoorbeeld de regering, de eerste en tweede kamer, ministeries, provincies, waterschappen, rijksdiensten (als de belastingdienst) en gemeenten. Onder semi overheidsorganisaties vallen ambassades, consulaten, universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en rijksmusea. De privaatrechtelijke organisaties die publieke taken uitvoeren zijn bij voorbeeld zorg- en welzijnsinstellingen, UWV en IND. De publieke sector wordt vaak  tegenover de private sector geplaatst. De term publieke sector wordt niet binnen de overheid zelf gehanteerd maar wordt gebruikt om een belangrijk deel van de activiteiten in het economisch verkeer te typeren.

Comment Section

0 reacties op “Publieke sector

Plaats een reactie


*