Page content

Story telling

Verhalen vertellen is bijna zo oud als de mensheid. De vorm waarin kan variëren van mondelinge overdracht tot muziek, dans, uitbeelding of kunst. De verhalen dienen om een boodschap over te brengen, te communiceren met de ander. Ze hoeven niet per se waargebeurd te zijn, maar worden ‘verteld’ om bijvoorbeeld een boodschap over te brengen (waarbij de vaak complexe werkelijkheid op een eenvoudig te begrijpen manier wordt uitgelegd of verhelderd), of om een boodschap meer kracht te geven. Het actief inzetten van verhalen om een boodschap over te brengen wordt Storytelling genoemd: door specifieke onderwerpen te vertalen in een persoonlijk ervaringsverhaal worden luisteraars geactiveerd: ze herkennen zich, ze voelen mee en ze komen in actie.

Storytelling kan in de meest uiteenlopende situaties worden toegepast. Zo kan er in vergaderingen en organisatiebijeenkomsten gebruik worden gemaakt van storytelling. Ook tijdens het geven van presentaties aan een groter publiek wordt vaak gebruik gemaakt van storytelling. De spreker vertelt een mooi afgerond verhaal waarmee het publiek geboeid wordt en tegelijkertijd een boodschap wordt overgebracht. Ook in de verkoop (zowel B2C als B2B) wordt storytelling toegepast: Aan de hand van een verhaal te overtuigen om een bepaald product te kopen.

Storytelling is vandaag de dag bijna een modeverschijnsel om niet te zeggen een hype.

Comment Section

0 reacties op “Story telling

Plaats een reactie


*