Page content

Strategie

Hoe je iets gaat doen om te bereiken wat je wilt noem je ook wel een strategie: een plan om te komen tot…. Het plan waarin je weergeeft hoe je bijvoorbeeld je bedrijfsdoelstellingen wilt gaan behalen noem je de bedrijfsstrategie. Als we spreken over de organisatiestrategie dan hebben we het over het grotere plan waarin verwoord is hoe de organisatie haar missie en visie wil gaan realiseren. Handige vragen bij het formuleren van een strategie zijn:

  • Hoe gaan we de gewenste resultaten/ het gewenste doel bereiken?
  • Op welke manieren is het mogelijke dit te realiseren?
  • Welke maatregelen moeten we daar voor nemen?
  • Op welke manier maken wij dit kenbaar en aan wie?
  • Hoe zorgen we ervoor dat wij weten waar we staan zodat we voortdurend kunnen bijsturen?

Comment Section

0 reacties op “Strategie

Plaats een reactie


*