Page content

Systeembenadering

De systeembenadering is een manier van benaderen en bestuderen van verschijnselen door deze als één geheel te willen zien met een onderlinge samenhang en een wisselwerking met elkaar en met de omgeving. Deze manier van benaderen komt voort uit het systeemdenken. Dat is een wetenschappelijke benadering waarin de onderzoeker tracht overzicht van het geheel dat hij waarneemt te behouden, in plaats van zich te concentreren op afzonderlijke onderdelen en zonder na te gaan welke rol deze afzonderlijke onderdelen in het grotere geheel spelen. De systeemdenker beschouwt het gedrag van een systeem (bijvoorbeeld een ecosysteem) niet als een simpele keten van oorzaak-gevolgrelaties (van input naar output), maar als het samenspel van deelsystemen die met elkaar in wisselwerking zijn, waarbij terugkoppeling (herleiding van output naar input) een belangrijke rol speelt. Systeemdenken vereist een holistische kijk op het te bestuderen systeem.

Comment Section

0 reacties op “Systeembenadering

Plaats een reactie


*