Page content

Systemisch werken

Bij het begrip systemisch worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  1. Het gaat over systemen;
  2. In systemen zijn (herhaalde) patronen;
  3. Veranderen begint met de wereld te nemen zoals die is;
  4. Problemen zijn oplossingen;
  5. Vanuit het hier en nu, zonder oordeel, waarnemen;

Met een systeem in deze context bedoelen we een samenhangend geheel. Een gezin vormt met elkaar een systeem. Een schoolklas vormt een systeem. Een team vormt een systeem. Een organisatie vormt een systeem. Een streek, land of de samenleving vormt een systeem. Een systeem ziet er buiten de grenzen van dat systeem   anders uit dan er binnen. Andere waarden, gebruiken, opvattingen, beschreven en onbeschreven regels. Het zijn niet de regels van het individu, maar van het gezin, het team, de organisatie. Het systeem als geheel heeft andere eigenschappen dan de som der delen. Een systeem maakt altijd deel uit van een groter systeem.

In systemen gelden drie belangrijke principes: .

  • Binding: iedereen heeft recht op een plek in het systeem
  • Orde: ieder systeem kent een ordening
  • Balans: Er is balans in geven en nemen

Wanneer deze principes uit balans zijn ontstaan er dynamieken.  Vanuit deze dynamieken ontstaan symptomen (problemen).  Als het vermoeden bestaat dat problemen hun oorsprong vinden op systemisch niveau dan kunnen zij zichtbaar en bespreekbaar worden gemaakt door het stellen van systemische vragen of door middel van verschillende vormen van familie- en of organisatieopstellingen, wat  elders in deze Wiki is behandeld. Het op deze manier aan de slag gaan met vraagstukken wordt omschreven als systemisch werken.

Comment Section

0 reacties op “Systemisch werken

Plaats een reactie


*