Page content

Transactioneel leiderschap

Een door Bass in zijn boek ‘Leadership and performance beyond expectation’ (1985) beschreven stijl van leiderschap waarbij de leidinggevende uitgaat van de principes van ruil. Achterliggende veronderstelling is dat het gedrag van medewerkers wordt gestuurd door het zoeken naar het aangename en het vermijden van onaangename gevoelens. Leidinggevenden moeten dus ruilprincipes hanteren die tot bevrediging leiden en met negatieve sancties ongewenst gedrag bijsturen. Transactioneel leiderschap beperkt zich veelal tot het houden van toezicht op afspraken en kenmerkt zich door het stellen van doelen, het monitoren op de realisatie daarvan en het controleren of de afgesproken resultaten behaald zijn. Transactioneel leiderschap is vaak erg gericht op de financiële ruil: medewerkers krijgen loon en aanzien als zij de gestelde doelen gerealiseerd hebben. Er is vaak nauwelijks een persoonlijke band tussen leidinggevende en medewerker. Transactioneel leiderschap richt zich veelal op de dagelijkse gang van zaken in een organisatie en op efficiency en effectiviteit. De nadruk ligt op de PDCA (Deming 2000). Een leidinggevende dient echter steeds te zoeken naar de juiste balans tussen de hier beschreven leiderschapsstijl en transformationeel leiderschap dat zich juist meer richt op de langere termijn, op visie en op betrokkenheid bij de toekomst van de organisatie.  Alleen als een juiste balans wordt gevonden tussen de hier beschreven leiderschapsstijl en transformationeel leiderschap kan sprake zijn van effectief leiderschap.

Comment Section

0 reacties op “Transactioneel leiderschap

Plaats een reactie


*