Page content

Transformationeel leiderschap

Een door Bass in zijn boek ‘Leadership and performance beyond expectation’ (1985) beschreven stijl van leiderschap waarbij de leidinggevende onderkent dat medewerkers hun motivatie niet alleen ontlenen aan- en laten bepalen door extrinsieke factoren als beloning en aanzien maar ook door intrinsieke factoren als gevoel van bevrediging en van het toevoegen van waarde. Een leidinggevende die transformationeel wil werken moet in staat zijn om zaken als normen, waarden, behoeften en capaciteiten te benoemen en te beïnvloeden. Het gaat dan ook om charisma, inspiratie, intellectuele inspiratie en individuele aandacht. Een charismatisch leidinggevende heeft het vertrouwen en het respect van zijn medewerkers en heeft een duidelijke visie. Een inspirerende leidinggevende draagt de visie uit en heeft een voorbeeldfunctie voor de medewerkers. En een intellectueel stimulerend leidinggevende zet medewerkers aan tot het kritisch denken over het werk en over zichzelf. Een transformationeel werkende leidinggevende geeft persoonlijke aandacht door de medewerkers te ondersteunen, hen te coachen en feedback te geven. Let op: elke leidinggevende dient steeds te zoeken naar de juiste balans tussen de hier beschreven leiderschapsstijl en transactioneel leiderschap. Alleen dan kan sprake zijn van effectief leiderschap.

Comment Section

0 reacties op “Transformationeel leiderschap

Plaats een reactie


*