Page content

Voorbeeldfunctie

Van een leidinggevende mag worden verwacht dat hij het voorbeeld aan medewerkers geeft door zijn gedrag, met name ten aanzien van de in de organisatie gehanteerde normen, waarden en afspraken. Hij zet als het ware de toon en mag verwachten daarin gevolgd te worden. Onderdeel van de voorbeeldfunctie is ook dat de leidinggevende medewerkers aanspreekt die zich niet conform gedragen. “Goed voorbeeld doet goed volgen.”

Comment Section

0 reacties op “Voorbeeldfunctie

Plaats een reactie


*