Page content

Zelforganisatie

Vaak worden de begrippen zelfsturing en zelforganisatie als synoniemen van elkaar gezien. Als één van  de begrippen wordt gebruikt wordt zelden uitgesproken wat daarmee precies bedoeld wordt. Het verschil tussen zelfsturing en zelforganisatie zit hem er in wie het doel of resultaat bepaalt: bij zelfsturing doet het team dit zelf en bij zelforganisatie bepaalt een leidinggevende dat.  Hetgeen in de wiki over zelfsturing is geschreven geldt in belangrijke mate eveneens voor zelforganisatie. Als in een grotere organisatie de zeggenschap zo veel als mogelijk bij uitvoerende teams wordt gelegd kan hooguit sprake zijn van zelforganisatie. Binnen de context van de organisatie werkt iedereen op basis van dezelfde missie en visie en worden de resultaten dus op organisatieniveau benoemd. Zouden teams zelfsturend zijn dan zouden ze in theorie kunnen besluiten niet lager deel uit te maken van de organisatie waar ze uit voortkomen.

Comment Section

0 reacties op “Zelforganisatie

Plaats een reactie


*