Page content

Zelfsturing/ zelfsturende teams

Zelfsturing is aan de orde als een individu of een team de ruimte krijgt om verantwoordelijkheid te nemen voor zowel de inrichting en organisatie van het eigen werk als voor de bepaling van het te behalen resultaat. Zelfsturing is dus een middel om zowel tot een beter proces als tot een beter resultaat te komen. Over zelfsturing is al veel geschreven. Er zijn veel misverstanden en aannames over randvoorwaarden en effecten. Lees daarom ook de Wiki over zelforganisatie. Een van de misverstanden rond zelfsturing is dat de leidinggevende zo veel mogelijk weg moet blijven van het team. Dat is echter niet het geval. Zelfsturing vraag om aansturing en begeleiding. Zo hebben zelfsturende teams behoefte aan inzicht in hun prestaties. De leidinggevende kan helpen bij de interpretatie van de beschikbare data. Daarnaast moet het zelfsturende team met regelmaat leren reflecteren op de effectiviteit van de inrichting en de werkwijze. De leidinggevende kan helpen met vragen, instrumenten en gelegenheid voor overleg. Zelfsturende teams moeten leren om zelf te leren. De leidinggevende moet op de handen zitten en zo lang als verantwoord is wachten met ingrijpen. Vragen stellen mag altijd! Tot slot: zelfsturing is verandering van gedrag. Dat kost tijd en voortdurende aandacht. De leidinggevende  moet continu aftasten wat het team nodig heeft en daarop inspelen.

Een boek dat zelfsturing bij organisaties uitvoerig beschrijft is ‘Reïnventing organisations’ van Frederic Laloux.

Comment Section

0 reacties op “Zelfsturing/ zelfsturende teams

Plaats een reactie


*