arrow_drop_up arrow_drop_down

Leiderschap in de context van de organisatie

Elke leidinggevende heeft een eigen stijl van handelen. De vraag is steeds weer in welke mate die stijl effectief is en bijdraagt aan de realisatie van de doelen van de organisatie. Welke stijl van handelen nodig is verschilt per organisatie en ontwikkelt zich ook nog eens in de tijd, afhankelijk van de situatie waarin de organisatie verkeert. Het is daarom zinvol om regelmatig te reflecteren:

• Op de effectiviteit van het eigen handelen (persoonlijk leiderschap)

• Op de effectiviteit van het handelen van de leidinggevenden als groep (leiderschapscultuur) binnen de context van de organisatie.

Onze aanpak

Bij het ontwikkelen van leiderschap in organisaties gaan wij samen met u op zoek naar de gewenste stijl van handelen en voorbeeldgedrag (kernwaarden) binnen de organisatie (de leiderschapsstijl). Wij werken daarbij vanuit een evidence based leiderschapsconcept. Wij doen dit via een methodische aanpak:

• Gezamenlijk ontwikkelen we een visie op leiderschap op basis van de analyse van de context van de organisatie

• We houden een 360-graden feedback meting van de huidige leiderschapsstijl/cultuur versus gewenste leiderschapsstijl incl. resultaatbesprekingen via zgn. ‘spiegelbijeenkomsten.

• We ontwikkelen een passend interventie aanbod

• Na overeenstemming voeren we het ontwikkelprogramma uit

• Tot slot doen we effectmetingen om zicht te krijgen op de bereikte transformatie

Ons aanbod

Ons interventieaanbod is breed en altijd afgestemd op de ontwikkelbehoefte van de opdrachtgever. Te denken valt aan:

• Coaching van het team al dan niet vergezeld van systemisch werk

• Drijfveren onderzoek

• Team reflectie- en zelfanalyse instrumenten

• Large scale interventies

• Succesvol verandermanagement

• Groepsdynamica

• Doelgericht organiseren

Inzet van een combinatie van bovenstaande ingrediënten kan bijdragen aan een sterker en vooral effectiever leiderschap in de organisatie. 

Met welk leiderschapsvraagstuk worstelt u?

Leiderschap in jezelf

Persoonlijke effectiviteit


Zelfkennis is een voorwaarde voor ontwikkeling én voor het geloofwaardig kunnen leiden van anderen.
Leiderschap in teams

Resultaatgerichte en bevlogen teams

Het succes van organisaties hangt voor een belangrijk deel af van het succes van teams. Het is echter niet eenvoudig een succesvol team te bouwen en hier leiding aan te geven.


Leiderschap in de context van de organisatie

Doelgerichte organisatie

Organisaties hebben er baat bij als het leiderschap zo is ingericht dat er overeenstemming is tussen de leiderschapsstijl die leidinggevenden hanteren, de gewenste resultaten van de organisatie en de daarbij passende cultuur.