arrow_drop_up arrow_drop_down

Leiderschap in teams

Hoewel nagenoeg iedereen wel eens in een team heeft gefunctioneerd, blijkt het in de praktijk niet vanzelfsprekend te zijn, dat teams succesvol zijn. Een verzameling individuen, hoe gekwalificeerd ook, maakt nog geen succesvol team. Het is niet eenvoudig een succesvol team te bouwen en hier leiding aan te geven en gaat zeker niet vanzelf. Uit onderzoek blijkt dat het soort team (bv. Projectteam of vakgroep team, etc.) nauwelijks relevant is voor het succes van teams. Leiderschap in teams gaat over het in beweging brengen van een groep mensen in de formulering en realisatie van een gezamenlijke visie en gezamenlijke doelen en teams in staat stellen goed te presteren. Leiderschap in teams of teamleiderschap vraagt om sturing op visieontwikkeling, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Kloppenburg en van der Schoor (2006) onderscheiden 4 dimensies van teamontwikkeling, waarbij teamleiderschap een belangrijke rol inneemt;

1. Bestaansrecht: hiervoor zijn wij bij elkaar

2. Inrichting: zo zijn wij georganiseerd

3. Dynamiek: zo werken wij samen

4. Omgeving: dit is het krachtenveld

Zelforgansatie, zelfregulering of zelfsturing?

In veel organisaties is er een beweging waar te nemen naar meer zelfredzaamheid van teams. Het versterken van zelfredzaamheid door zelforganisatie vraagt om duidelijke afspraken in teams over de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Enkele kenmerken van ontwikkeling naar meer zelfredzaamheid van teams staan hieronder aangegeven. De mate van zelfredzaamheid bepaalt ook welke type leiderschap hierbij nodig is.


Ons aanbod

Bij het ontwikkelen van leiderschap in teams zetten wij verschillende interventies en instrumenten in zoals bijvoorbeeld:

• Team coaching en coaching on the job

• Drijfveren onderzoek

• Teamrollen en kernkwaliteiten

• Reflectie- en zelfanalyse instrumenten; teamscans

• Systemische werkvormen

• Groepsdynamica

• Context analyse

• NLP technieken

• Gesprekstechnieken

• Gedeelde visieontwikkeling

• Etc.

Uw ontwikkelvraag is leidend in wat wij inzetten. 

Met welk leiderschapsvraagstuk worstelt u?

Leiderschap in jezelf

Persoonlijke effectiviteit


Zelfkennis is een voorwaarde voor ontwikkeling én voor het geloofwaardig kunnen leiden van anderen.

Leiderschap in teams

Resultaatgerichte en bevlogen teams

Het succes van organisaties hangt voor een belangrijk deel af van het succes van teams. Het is echter niet eenvoudig een succesvol team te bouwen en hier leiding aan te geven.


Leiderschap in de context van de organisatie

Doelgerichte organisatie

Organisaties hebben er baat bij als het leiderschap zo is ingericht dat er overeenstemming is tussen de leiderschapsstijl die leidinggevenden hanteren, de gewenste resultaten van de organisatie en de daarbij passende cultuur.