arrow_drop_up arrow_drop_down

Leiderschap in doelgericht organiseren

Waarom aandacht voor leiderschapontwikkeling in doelgericht organiseren?

‘Bazen’ hebben meer effect dan u denkt! Als u in uw werk een goede leidinggevende heeft, dan bent u vaker blij dan terneergeslagen op uw werk. Ook heeft onderzoek uitgewezen, dat als ‘bazen’ echt effectief zijn, er relatief betere resultaten worden gerealiseerd.

Met name in de publieke sector is het realiseren van goede resultaten mede afhankelijk van meerdere externe factoren ;

• De voortdurende dynamiek in de politieke besluitvorming en het maatschappelijke krachtenveld maken vraagstukken voor de publieke sector complexer en antwoorden moeilijker te vinden dan in de private sector

• De groeiende onderlinge afhankelijkheid van organisaties in het publieke domein vraagt om verbinding en vertrouwen en niet om marktwerking die vaak zo kenmerkend is voor de private sector.


Dimensies van leiderschap 

Leiderschap in jezelf

Persoonlijke effectiviteit

Zelfkennis is een voorwaarde voor ontwikkeling én voor het geloofwaardig kunnen leiden van anderen.
Leiderschap in teams

Resultaatgerichte en bevlogen teams 

Het succes van organisaties hangt voor een belangrijk deel af van het succes van teams. Het is echter niet eenvoudig een succesvol team te bouwen en hier leiding aan te geven.


Leiderschap in de context van de organisatie

Doelgerichte organisatie

Organisaties hebben er baat bij als het leiderschap zo is ingericht dat er overeenstemming is tussen de leiderschapsstijl die leidinggevenden hanteren, de gewenste resultaten van de organisatie en de daarbij passende cultuur.