arrow_drop_up arrow_drop_down

Mensen Maken de Corporatie

Sinds 2015 zijn we met een landelijk woningcorporatie aan het bouwen. Na een ingrijpende reorganisatie wilde de corporatie onder leiding van RONT Management Consultants en Kleija met een programmatische aanpak investeren in de mensen die de organisatie maken.

Leidend was de visie dat; ‘iedereen vanuit haar / zijn eigen kracht bijdraagt aan het succes van de corporatie’.

Een enthousiaste kerngroep met een continue verankering in de organisatie, bestaat uit ambassadeurs van het programma, ontwierpen samen met bestuur en directie nieuwe kernwaarden en leiderschapsprincipes en doen voorstellen voor implementatie.

In jaarlijks terugkerende sessies voor alle teams in de organisatie is ruimte om uit de dagelijkse hectiek aandacht te hebben voor:

  • Samenwerken binnen en tussen teams, aan de hand van methoden als Management Drives
  • Doorleven van de kernwaarden Betrokken, Betrouwbaar en Ambitieus
  • Aan de slag met de leiderschapsprincipes Vertrouwen, Verbinding, Voelbaar aanwezig,
  • Concrete jaarplannen opstellen en volgen (www.a3methodiek.nl)

Het komend jaar zal het karakter van een programma eraf gaan, langs de lijn van voordoen, meedoen, nadoen. Interne facilitators worden opgeleid. Zo wordt Mensen Maken de Corporatie een vanzelfsprekend onderdeel van hoe er gewerkt wordt.

Meer praktijkcases lezen?