arrow_drop_up arrow_drop_down

Praktijkcases

Een greep uit onze praktijkcases

Ons Tweede ThuisDe ontwikkeling van een heldere besturingsfilosofie met daarin balans tussen enerzijds de centrale en decentrale aansturing en anderzijds de balans tussen sturing en zelforganisatie.
Dienst Justitiële Inrichtingen


Ontwikkeling en implementatie van een maatwerkprogramma voor leiderschapsontwikkeling van het middenkader en het topmanagement. 


Een landelijke woningcoöperatie (geanonimiseerd)

Na een reorganisatie de kracht van de teams hervinden door elkaar te leren kennen, te bouwen aan kernwaarden en leiderschapsprincipes, zodat mensen in staat zijn te presteren met plezier.
Koninklijke VisoIn een tijdsgewricht waarin de zeggenschap van cliënten steeds meer op de voorgrond kwam te staan is Visio samen met RONT Management Consultants gestart met het programma Ruimte voor Eigen Regie. Dit programma had tot doel om medewerkers meer regie te geven. 

Met welk leiderschapsvraagstuk worstelt u?

Leiderschap in jezelf

Persoonlijke effectiviteit


Zelfkennis is een voorwaarde voor ontwikkeling én voor het geloofwaardig kunnen leiden van anderen.
Leiderschap in teams

Resultaatgerichte en bevlogen teams

Het succes van organisaties hangt voor een belangrijk deel af van het succes van teams. Het is echter niet eenvoudig een succesvol team te bouwen en hier leiding aan te geven.


Leiderschap in de context van de organisatie

Doelgerichte organisatie

Organisaties hebben er baat bij als het leiderschap zo is ingericht dat er overeenstemming is tussen de leiderschapsstijl die leidinggevenden hanteren, de gewenste resultaten van de organisatie en de daarbij passende cultuur.